Στο γυμναστήριο Escape στη Θεσσαλονίκη, διαθέτουμε πακέτα για επιχειρήσεις και συλλόγους με πέντε ή περισσότερα άτομα. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις τιμές, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας. Επίσης διαβάστε παρακάτω για να μάθετε περισσότερα.

corp-woman
Μελέτες έχουν δείξει ότι πολλές κερδοφόρες εταιρείες επενδύουν στην υγεία και φυσική κατάσταση του ανθρώπινου δυναμικού τους. Προφανή οφέλη για τη εταιρία είναι η μείωση απουσιών και η βελτίωση της παραγωγικότητας του προσωπικού. Επιπλέον οφέλη είναι η βελτίωση της ατμόσφαιρας, καθώς και ενίσχυση της εταιρικής κουλτούρας. Στο Escape η ιδιότητα του μέλους είναι ένας συνδυασμός «προληπτικής ιατρικής», εταιρικής εικόνας και οικοδόμησης τη ομάδας, που θα μπορούσε να αναζωογονήσει την επιχείρησή σας, παρέχοντας στους εργαζομένους σας:

  • Καλύτερη διαχείριση του άγχους
  • Μείωση πόνων στην πλάτη και τους τραυματισμούς γενικά
  • Μείωση καρδιακών νόσων
  • Βελτιωμένη ατμόσφαιρα στη εταιρεία
  • Βελτίωση της εταιρικής εικόνας
  • Καλύτερη διατήρηση του προσωπικού
  • Μείωση απουσιών/ασθενείας
  • Αύξηση της παραγωγικότητας

Γενικά για ομαδικές εγγραφές γίνονται ειδικές τιμές και εκπτώσεις.
Για λεπτομέρειες παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.