Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
09:00
CARDIO DYNAMIC
Small Group
09:00
10:00
CARDIO DYNAMICΜάθημα με επιπλέον χρέωση
ABS & HIPS
Small Group
09:00
10:00
ABS & HIPSΜάθημα με επιπλέον χρέωση
18:00
PILATES
18:00
19:00
CIRCUIT
18:00
19:00
POWER BARS
18:00
19:00
YOGA
18:00
19:00
ABS & HIPS
18:00
19:00
19:00
POWER BARS
19:00
20:00
ABS & HIPS
19:00
20:00
X-FIGHT
19:00
20:00
CARDIO DYNAMIC
19:00
20:00
PILATES
19:00
20:00

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
09:00
CARDIO DYNAMIC
Small Group
09:00
10:00
CARDIO DYNAMICΜάθημα με επιπλέον χρέωση
19:00
X-FIGHT
19:00
20:00
CARDIO DYNAMIC
19:00
20:00

Δευτέρα

Τετάρτη

Πέμπτη

No events available in dance category!
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
19:00
X-FIGHT
19:00
20:00

Τετάρτη

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
18:00
PILATES
18:00
19:00
YOGA
18:00
19:00
19:00
PILATES
19:00
20:00

Δευτέρα

Πέμπτη

Παρασκευή

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
09:00
CARDIO DYNAMIC
Small Group
09:00
10:00
CARDIO DYNAMICΜάθημα με επιπλέον χρέωση
ABS & HIPS
Small Group
09:00
10:00
ABS & HIPSΜάθημα με επιπλέον χρέωση
18:00
CIRCUIT
18:00
19:00
POWER BARS
18:00
19:00
ABS & HIPS
18:00
19:00
19:00
POWER BARS
19:00
20:00
ABS & HIPS
19:00
20:00
CARDIO DYNAMIC
19:00
20:00

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

No events available!