Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
09:00
DYNAMIC
09:00
10:00
PILATES
09:00
10:00
ABS & HIPS
09:00
10:00
CARDIO
09:00
10:00
POWER BARS
09:00
10:00
17:00
PILATES
17:00
18:00
TOTAL BODY
17:00
18:00
PILATES
17:00
18:00
ABS & HIPS
17:00
18:00
PILATES
17:00
18:00
18:00
POWER BARS
18:00
19:00
BΟSU
SMALL GROUP
18:00
19:00
BΟSUΜάθημα με επιπλέον χρέωση
CARDIO
18:00
19:00
INTERVAL
18:00
19:00
POWER BARS
18:00
19:00
PILATES
18:00
19:00
19:00
PILATES
SMALL GROUP
19:00
20:00
PILATESΜάθημα με επιπλέον χρέωση
PILATES
19:00
20:00
FUNCTIONAL TRAINING
SMALL GROUP
19:00
20:00
FUNCTIONAL TRAININGΜάθημα με επιπλέον χρέωση
YOGA
19:00
20:00
TRX
SMALL GROUP
19:00
20:00
TRXΜάθημα με επιπλέον χρέωση
20:00
BODY SCULPTING
20:00
21:00
CARDIO
20:00
21:00
POWER BARS
20:00
21:00
PILATES
SMALL GROUP
20:00
21:00
PILATESΜάθημα με επιπλέον χρέωση
CIRCUIT
20:00
21:00
21:00
X-FIGHT
21:00
22:00
YOGA
21:00
22:00

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Σάββατο

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
09:00
CARDIO
09:00
10:00
18:00
CARDIO
18:00
19:00
20:00
CARDIO
20:00
21:00
21:00
X-FIGHT
21:00
22:00

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

No events available in dance category!
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
21:00
X-FIGHT
21:00
22:00

Δευτέρα

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
09:00
PILATES
09:00
10:00
17:00
PILATES
17:00
18:00
PILATES
17:00
18:00
PILATES
17:00
18:00
18:00
BΟSU
SMALL GROUP
18:00
19:00
BΟSUΜάθημα με επιπλέον χρέωση
PILATES
18:00
19:00
19:00
PILATES
SMALL GROUP
19:00
20:00
PILATESΜάθημα με επιπλέον χρέωση
PILATES
19:00
20:00
YOGA
19:00
20:00
20:00
PILATES
SMALL GROUP
20:00
21:00
PILATESΜάθημα με επιπλέον χρέωση
21:00
YOGA
21:00
22:00

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Σάββατο

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
09:00
DYNAMIC
09:00
10:00
ABS & HIPS
09:00
10:00
POWER BARS
09:00
10:00
17:00
TOTAL BODY
17:00
18:00
ABS & HIPS
17:00
18:00
18:00
POWER BARS
18:00
19:00
INTERVAL
18:00
19:00
POWER BARS
18:00
19:00
19:00
FUNCTIONAL TRAINING
SMALL GROUP
19:00
20:00
FUNCTIONAL TRAININGΜάθημα με επιπλέον χρέωση
TRX
SMALL GROUP
19:00
20:00
TRXΜάθημα με επιπλέον χρέωση
20:00
BODY SCULPTING
20:00
21:00
POWER BARS
20:00
21:00
CIRCUIT
20:00
21:00

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

No events available!