Παρακολουθείτε το θερινό πρόγραμμα για αλλαγές μέσω Facebook.
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
09:00
POWER BARS
09:00
10:00
PILATES
09:00
10:00
POWER BARS
09:00
10:00
YOGA
09:00
10:00
PILATES
09:00
10:00
10:00
TABATA
10:00
11:00
CARDIO
10:00
11:00
MOBILITY
10:00
11:00
ABS & HIPS
10:00
11:00
AERIAL YOGA
10:00
11:00
AERIAL YOGAΜάθημα με επιπλέον χρέωση
11:00
ZUMBA
11:00
12:00
ZUMBA
11:00
12:00
17:00
MOBILITY
17:00
18:00
TOTAL BODY
17:00
18:00
PILATES
17:00
18:00
ABS & HIPS
17:00
18:00
PILATES
17:00
18:00
PILATES
17:30
18:30

POWER BARS
18:30
19:30
18:00
POWER BARS
18:00
19:00
INTERVAL
18:00
19:00
YOGA
18:00
19:00
ZUMBA
18:00
19:00
TRX
18:00
19:00
TRXΜάθημα με επιπλέον χρέωση
19:00
AEROBIC
19:00
20:00
ZUMBA
19:00
20:00
POWER BARS
19:00
20:00
BRAZILIAN HIPS
19:00
20:00
YOGA
19:00
20:00
20:00
PILATES
20:00
21:00
ABS & HIPS
20:00
21:00
X-FIGHT
20:00
21:00
PILATES
20:00
21:00
POWER BARS
20:00
21:00
21:00
X-FIGHT
21:00
22:00
YOGA
21:00
22:00
AERIAL YOGA
21:00
22:00
AERIAL YOGAΜάθημα με επιπλέον χρέωση

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Σάββατο

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
10:00
TABATA
10:00
11:00
CARDIO
10:00
11:00
11:00
ZUMBA
11:00
12:00
ZUMBA
11:00
12:00
18:00
ZUMBA
18:00
19:00
19:00
AEROBIC
19:00
20:00
ZUMBA
19:00
20:00
20:00
X-FIGHT
20:00
21:00
21:00
X-FIGHT
21:00
22:00

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
11:00
ZUMBA
11:00
12:00
ZUMBA
11:00
12:00
18:00
ZUMBA
18:00
19:00
19:00
ZUMBA
19:00
20:00
BRAZILIAN HIPS
19:00
20:00

Τρίτη

Πέμπτη

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
20:00
X-FIGHT
20:00
21:00
21:00
X-FIGHT
21:00
22:00

Δευτέρα

Τετάρτη

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
09:00
PILATES
09:00
10:00
YOGA
09:00
10:00
PILATES
09:00
10:00
10:00
MOBILITY
10:00
11:00
AERIAL YOGA
10:00
11:00
AERIAL YOGAΜάθημα με επιπλέον χρέωση
17:00
MOBILITY
17:00
18:00
PILATES
17:00
18:00
PILATES
17:00
18:00
PILATES
17:30
18:30
18:00
YOGA
18:00
19:00
19:00
YOGA
19:00
20:00
20:00
PILATES
20:00
21:00
PILATES
20:00
21:00
21:00
YOGA
21:00
22:00
AERIAL YOGA
21:00
22:00
AERIAL YOGAΜάθημα με επιπλέον χρέωση

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Σάββατο

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
09:00
POWER BARS
09:00
10:00
POWER BARS
09:00
10:00
10:00
ABS & HIPS
10:00
11:00
17:00
TOTAL BODY
17:00
18:00
ABS & HIPS
17:00
18:00
18:00
POWER BARS
18:00
19:00
INTERVAL
18:00
19:00
TRX
18:00
19:00
TRXΜάθημα με επιπλέον χρέωση
POWER BARS
18:30
19:30
19:00
POWER BARS
19:00
20:00
20:00
ABS & HIPS
20:00
21:00
POWER BARS
20:00
21:00
21:00

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Σάββατο

No events available!