Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
09:00
POWER BARS
09:00
10:00
PILATES
09:00
10:00
POWER BARS
09:00
10:00
YOGA
09:00
10:00
DYNAMIC
09:00
10:00
10:00
PILATES
10:00
11:00
CARDIO
10:00
11:00
MOBILITY
10:00
11:00
ABS & HIPS
10:00
11:00
AEROBIC
10:00
11:00
11:00
ZUMBA
11:00
12:00
ZUMBA
11:00
12:00
17:00
TOTAL BODY
17:00
18:00
PILATES
17:00
18:00
ABS & HIPS
17:00
18:00
PILATES
17:00
18:00
PILATES
17:30
18:30

POWER BARS
18:30
19:30
18:00
POWER BARS
18:00
19:00
PILATES
18:00
19:00
POWER BARS
18:00
19:00
ZUMBA
18:00
19:00
CIRCUIT
18:00
19:00
CIRCUITΜάθημα με επιπλέον χρέωση
19:00
ZUMBA
19:00
20:00
INTERVAL
19:00
20:00
YOGA
19:00
20:00
MOBILITY
19:00
20:00
POWER BARS
19:00
20:00
20:00
PILATES
20:00
21:00
CARDIO
20:00
21:00
X-FIGHT
20:00
21:00
TABATA
20:00
21:00
YOGA
20:00
21:00
21:00
X-FIGHT
21:00
22:00
YOGA
21:00
22:00
POWER BARS
21:00
22:00

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Σάββατο

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
10:00
CARDIO
10:00
11:00
AEROBIC
10:00
11:00
11:00
ZUMBA
11:00
12:00
ZUMBA
11:00
12:00
18:00
ZUMBA
18:00
19:00
19:00
ZUMBA
19:00
20:00
20:00
CARDIO
20:00
21:00
X-FIGHT
20:00
21:00
TABATA
20:00
21:00
21:00
X-FIGHT
21:00
22:00

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
11:00
ZUMBA
11:00
12:00
ZUMBA
11:00
12:00
18:00
ZUMBA
18:00
19:00
19:00
ZUMBA
19:00
20:00

Δευτέρα

Τρίτη

Πέμπτη

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
20:00
X-FIGHT
20:00
21:00
21:00
X-FIGHT
21:00
22:00

Δευτέρα

Τετάρτη

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
09:00
PILATES
09:00
10:00
YOGA
09:00
10:00
10:00
PILATES
10:00
11:00
MOBILITY
10:00
11:00
17:00
PILATES
17:00
18:00
PILATES
17:00
18:00
PILATES
17:30
18:30
18:00
PILATES
18:00
19:00
19:00
YOGA
19:00
20:00
MOBILITY
19:00
20:00
20:00
PILATES
20:00
21:00
YOGA
20:00
21:00
21:00
YOGA
21:00
22:00

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Σάββατο

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
09:00
POWER BARS
09:00
10:00
POWER BARS
09:00
10:00
DYNAMIC
09:00
10:00
10:00
ABS & HIPS
10:00
11:00
17:00
TOTAL BODY
17:00
18:00
ABS & HIPS
17:00
18:00
18:00
POWER BARS
18:00
19:00
POWER BARS
18:00
19:00
CIRCUIT
18:00
19:00
CIRCUITΜάθημα με επιπλέον χρέωση
POWER BARS
18:30
19:30
19:00
INTERVAL
19:00
20:00
POWER BARS
19:00
20:00
21:00
POWER BARS
21:00
22:00

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Σάββατο

No events available!