Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
09:00
CARDIO DYNAMIC
09:00
10:00
PILATES
09:00
10:00
ABS & HIPS
09:00
10:00
PILATES
09:00
10:00
POWER BARS
09:00
10:00
18:00
PILATES
18:00
19:00
TOTAL BODY
18:00
19:00
POWER BARS
18:00
19:00
PILATES
18:00
19:00
POWER BARS
18:00
19:00
19:00
POWER BARS
19:30
20:30
ABS & HIPS
19:30
20:30
PILATES
19:30
20:30
CARDIO DYNAMIC
19:30
20:30
ABS & HIPS
19:30
20:30
20:00

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
09:00
CARDIO DYNAMIC
09:00
10:00
19:00
CARDIO DYNAMIC
19:30
20:30
20:00

Δευτέρα

Πέμπτη

No events available in dance category!
No events available in fight category!
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
09:00
PILATES
09:00
10:00
PILATES
09:00
10:00
18:00
PILATES
18:00
19:00
PILATES
18:00
19:00
19:00
PILATES
19:30
20:30
20:00

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
09:00
ABS & HIPS
09:00
10:00
POWER BARS
09:00
10:00
18:00
TOTAL BODY
18:00
19:00
POWER BARS
18:00
19:00
POWER BARS
18:00
19:00
19:00
POWER BARS
19:30
20:30
ABS & HIPS
19:30
20:30
ABS & HIPS
19:30
20:30
20:00

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Παρασκευή

No events available!