Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
09:00
CARDIO
09:00
10:00
POWER BARS
09:00
10:00
PILATES
09:00
10:00
ABS & HIPS
09:00
10:00
YOGA
09:00
10:00
17:00
PILATES
17:00
18:00
PILATES
17:00
18:00
PILATES
17:00
18:00
PILATES
17:00
18:00
POWER BARS
17:00
18:00
18:00
POWER BARS
18:00
19:00
CARDIO
18:00
19:00
ABS & HIPS
18:00
19:00
PILATES
18:00
19:00
19:00
PILATES
19:00
20:00
PILATES
19:00
20:00
TRX
19:00
20:00
BODY SCULPTING
19:00
20:00
CIRCUIT
19:00
20:00
20:00
TRX
20:00
21:00
AEROBIC
20:00
21:00
POWER BARS
20:00
21:00
YOGA
20:00
21:00
PILATES
20:00
21:00
21:00
X-FIGHT
21:00
22:00
YOGA
21:00
22:00
X-FIGHT
21:00
22:00

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
09:00
CARDIO
09:00
10:00
18:00
CARDIO
18:00
19:00
20:00
AEROBIC
20:00
21:00
21:00
X-FIGHT
21:00
22:00
X-FIGHT
21:00
22:00

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

No events available in dance category!
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
21:00
X-FIGHT
21:00
22:00
X-FIGHT
21:00
22:00

Δευτέρα

Τετάρτη

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
09:00
PILATES
09:00
10:00
YOGA
09:00
10:00
17:00
PILATES
17:00
18:00
PILATES
17:00
18:00
PILATES
17:00
18:00
PILATES
17:00
18:00
18:00
PILATES
18:00
19:00
19:00
PILATES
19:00
20:00
PILATES
19:00
20:00
20:00
YOGA
20:00
21:00
PILATES
20:00
21:00
21:00
YOGA
21:00
22:00

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
09:00
POWER BARS
09:00
10:00
ABS & HIPS
09:00
10:00
17:00
POWER BARS
17:00
18:00
18:00
POWER BARS
18:00
19:00
ABS & HIPS
18:00
19:00
19:00
TRX
19:00
20:00
BODY SCULPTING
19:00
20:00
CIRCUIT
19:00
20:00
20:00
TRX
20:00
21:00
POWER BARS
20:00
21:00

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

No events available!