Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού γίνονται συχνές αλλαγές το πρόγραμμα!
Παρακαλούμε παρακολουθείτε τη σελίδα μας στο Facebook για το ισχύον πρόγραμμα των ομαδικών τμημάτων.
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
09:00
POWER BARS
09:00
10:00
PILATES
09:00
10:00
BODY SCULPTURE
09:00
10:00
YOGA CONCEPT
09:00
10:00
PILATES
09:00
10:00
10:00
POWER BARS
10:00
11:00
CARDIO DYNAMIC
10:00
11:00
MOBILITY
10:00
11:00
ABS & HIPS
10:00
11:00
AERIAL YOGA
10:00
11:00
AERIAL YOGAΜάθημα με επιπλέον χρέωση
17:00
PILATES
17:00
18:00
TOTAL BODY
17:00
18:00
PILATES
17:00
18:00
ABS & HIPS
17:00
18:00
PILATES
17:00
18:00
PILATES
17:30
18:30

POWER BARS
18:30
19:30
18:00
ABS & HIPS
18:00
19:00
INTERVAL
18:00
19:00
YOGA CONCEPT
18:00
19:00
MOBILITY
18:00
19:00
TRX
18:00
19:00
TRXΜάθημα με επιπλέον χρέωση
19:00
ZUMBA
19:00
20:00
POWER BARS
19:00
20:00
BRAZILIAN HIPS
19:00
20:00
YOGA CONCEPT
19:00
20:00
20:00
POWER BARS
20:00
21:00
ABS & HIPS
20:00
21:00
X-FIGHT
20:00
21:00
ZUMBA
20:00
21:00
POWER BARS
20:00
21:00
21:00
X-FIGHT
21:00
22:00
YOGA CONCEPT
21:00
22:00
AERIAL YOGA
21:00
22:00
AERIAL YOGAΜάθημα με επιπλέον χρέωση

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Σάββατο

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
10:00
CARDIO DYNAMIC
10:00
11:00
19:00
ZUMBA
19:00
20:00
20:00
X-FIGHT
20:00
21:00
ZUMBA
20:00
21:00
21:00
X-FIGHT
21:00
22:00

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
19:00
ZUMBA
19:00
20:00
BRAZILIAN HIPS
19:00
20:00
20:00
ZUMBA
20:00
21:00

Τρίτη

Πέμπτη

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
20:00
X-FIGHT
20:00
21:00
21:00
X-FIGHT
21:00
22:00

Δευτέρα

Τετάρτη

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
09:00
PILATES
09:00
10:00
YOGA CONCEPT
09:00
10:00
PILATES
09:00
10:00
10:00
MOBILITY
10:00
11:00
AERIAL YOGA
10:00
11:00
AERIAL YOGAΜάθημα με επιπλέον χρέωση
17:00
PILATES
17:00
18:00
PILATES
17:00
18:00
PILATES
17:00
18:00
PILATES
17:30
18:30
18:00
YOGA CONCEPT
18:00
19:00
MOBILITY
18:00
19:00
19:00
YOGA CONCEPT
19:00
20:00
21:00
YOGA CONCEPT
21:00
22:00
AERIAL YOGA
21:00
22:00
AERIAL YOGAΜάθημα με επιπλέον χρέωση

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Σάββατο

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
09:00
POWER BARS
09:00
10:00
BODY SCULPTURE
09:00
10:00
10:00
POWER BARS
10:00
11:00
ABS & HIPS
10:00
11:00
17:00
TOTAL BODY
17:00
18:00
ABS & HIPS
17:00
18:00
18:00
ABS & HIPS
18:00
19:00
INTERVAL
18:00
19:00
TRX
18:00
19:00
TRXΜάθημα με επιπλέον χρέωση
POWER BARS
18:30
19:30
19:00
POWER BARS
19:00
20:00
20:00
POWER BARS
20:00
21:00
ABS & HIPS
20:00
21:00
POWER BARS
20:00
21:00
21:00

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Σάββατο

No events available!