ΤΑ ΟΜΑΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ 1/8 ΕΩΣ 21/8

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
09:00
CARDIO
09:00
10:00
POWER BARS
09:00
10:00
PILATES
09:00
10:00
ABS & HIPS
09:00
10:00
YOGA
09:00
10:00
18:00
POWER BARS
18:00
19:00
PILATES
18:00
19:00
CARDIO
18:00
19:00
PILATES
18:00
19:00
CIRCUIT
18:00
19:00
19:00
PILATES
19:00
20:00
ABS & HIPS
19:00
20:00
TRX
19:00
20:00
POWER BARS
19:00
20:00
YOGA
19:00
20:00
20:00
TRX
20:00
21:00
AEROBIC
20:00
21:00
X-FIGHT
20:00
21:00
YOGA
20:00
21:00
POWER BARS
20:00
21:00

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
09:00
CARDIO
09:00
10:00
18:00
CARDIO
18:00
19:00
20:00
AEROBIC
20:00
21:00
X-FIGHT
20:00
21:00

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

No events available in dance category!
Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
20:00
X-FIGHT
20:00
21:00

Τετάρτη

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
09:00
PILATES
09:00
10:00
YOGA
09:00
10:00
18:00
PILATES
18:00
19:00
PILATES
18:00
19:00
19:00
PILATES
19:00
20:00
YOGA
19:00
20:00
20:00
YOGA
20:00
21:00

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο
09:00
POWER BARS
09:00
10:00
ABS & HIPS
09:00
10:00
18:00
POWER BARS
18:00
19:00
CIRCUIT
18:00
19:00
19:00
ABS & HIPS
19:00
20:00
TRX
19:00
20:00
POWER BARS
19:00
20:00
20:00
TRX
20:00
21:00
POWER BARS
20:00
21:00

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

No events available!